Støtte til aksjonærforslag om klimarapportering i TransCanada Corporation

Norges Bank Investment Management vil støtte aksjonærforslaget om klimarapportering, og alle andre forslag fremmet for aksjonærgodkjennelse ved den årlige generalforsamlingen til TransCanada Corporation 27. april 2018.

20. april 2018

Vår begrunnelse

Vi oppfordrer selskaper til å vurdere konsekvensene for sin langsiktige strategi og lønnsomhet som følge av ulike fysiske og regulatoriske klimascenarier. Disse scenariene bør innbefatte lavutslippsscenarier som tar hensyn til uttalte nasjonale, bilaterale og internasjonale klimaløfter og ambisjoner. Et slikt scenario bør ta utgangspunkt i en vellykket gjennomføring av tiltak som begrenser klodens temperaturstigning til to grader celsius. Vi støtter at selskaper integrerer relevante klimautfordringer og muligheter i forretningsdriften, investeringsplanlegging, risikostyring og rapportering.

Vi berømmer styrets vilje til å støtte dette aksjonærforslaget, og deres forpliktelse til å forbedre klimarapporteringen.

Våre forventninger om klimaendringer

TransCanada Corporations agenda

PUNKT FORSLAG LEDELSENS ANBEFALING STEMMEINTENSJON
Ledelsens forslag  
PUNKT1.1FORSLAGStyrevalg av Kevin E. BensonLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.2FORSLAGStyrevalg av Stephan CretierLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.3FORSLAGStyrevalg av Russell K. GirlingLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.4FORSLAGStyrevalg av S. Barry JacksonLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.5FORSLAGStyrevalg av John E. LoweLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.6FORSLAGStyrevalg av Paula Rosput ReynoldsLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.7FORSLAGStyrevalg av Mary Pat SalomoneLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.8FORSLAGStyrevalg av Indira V. SamarasekeraLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.9FORSLAGStyrevalg av D. Michael G. StewartLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.10FORSLAGStyrevalg av Siim A. VanaseljaLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.11FORSLAGStyrevalg av Thierry VandalLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT2FORSLAGGodkjenne KPMG LLP som revisor og gi styret fullmakt til å fastsette revisors godtgjørelseLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT3FORSLAGRådgivende stemme om lederavlønningLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
Aksjonærforslag  
PUNKT4FORSLAGRapport om klimaendringerLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with any other shareholders. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings and holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.