Støtte til aksjonærforslag om klimarapportering i TransCanada Corporation

Norges Bank Investment Management vil støtte aksjonærforslaget om klimarapportering, og alle andre forslag fremmet for aksjonærgodkjennelse ved den årlige generalforsamlingen til TransCanada Corporation 27. april 2018.

20. april 2018

Vår begrunnelse

Vi oppfordrer selskaper til å vurdere konsekvensene for sin langsiktige strategi og lønnsomhet som følge av ulike fysiske og regulatoriske klimascenarier. Disse scenariene bør innbefatte lavutslippsscenarier som tar hensyn til uttalte nasjonale, bilaterale og internasjonale klimaløfter og ambisjoner. Et slikt scenario bør ta utgangspunkt i en vellykket gjennomføring av tiltak som begrenser klodens temperaturstigning til to grader celsius. Vi støtter at selskaper integrerer relevante klimautfordringer og muligheter i forretningsdriften, investeringsplanlegging, risikostyring og rapportering.

Vi berømmer styrets vilje til å støtte dette aksjonærforslaget, og deres forpliktelse til å forbedre klimarapporteringen.

Våre forventninger om klimaendringer