Støtte til aksjonærforslag om klimarapportering i BP og Shell

Norges Bank Investment Management vil støtte aksjonærforslaget som skal til avstemning på generalforsamlingene til BP og Royal Dutch Shell.

15. april 2015

I forslaget ber aksjonærene om mer informasjon om risiko og muligheter knyttet til klimaendringer. Det er foreslått at informasjonen skal være en del av den årlige rapporteringen fra 2016.

– Som en langsiktig investor mener vi at identifisering av mulige fremtidige utfall av klimareguleringer, prising av karbonutslipp og miljøforhold er nyttig for å støtte den strategiske forretningsdriften. Derfor støtter vi forslaget, sier Chief Investment Officer Equity Strategies Petter Johnsen.

I tråd med vårt forventningsdokument om klima mener vi at et selskaps styre bør anerkjenne viktigheten av å integrere utfordringer og muligheter knyttet til klimaendringer i planleggingen av investeringer og håndteringen av risiko. Styret bør også sørge for at ansvarsforholdene i organisasjonen er klart definerte. Vi berømmer styrene i BP og Royal Dutch Shell for at de anbefaler støtte til aksjonærforslaget.

Vi anser at aksjonærforslaget støtter opp under vårt eget arbeid på dette området. Klima og mulig finansiell risiko knyttet til dette har vært en viktig del av vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i mange år.

Dette er første gang vi på forhånd publiserer hvordan vi kommer til å stemme på generalforsamlinger. Vi kommer til å gjøre dette for utvalgte selskaper og for noen prinsipielle forhold vi legger særskilt vekt på. Dette er i tråd med vår strategiplan, hvor det står at vi vil publisere hvordan vi kommer til å stemme før generalforsamlingen for å øke åpenheten og oppfordre til initiativer som kan styrke stemmegivningsprosessen.

Les om forventningene vi har til selskaper når det gjelder klimaendringer

 

Important legal notice
Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with other shareholders. This disclosure reflects Norges Bank Investment Management’s intention as at the date of publication but such intention is subject to change at our discretion. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.