Støtte til aksjonærforslag om håndtering av metanutslipp i Kinder Morgan

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslaget om håndtering av metanutslipp, og alle andre forslag fremmet på generalforsamlingen til Kinder Morgan Inc 9. mai 2018.

8. mai 2018

Vår begrunnelse

Vi vil støtte aksjonærforslaget som ber Kinder Morgan Inc. om en separat rapport om deres retningslinjer, tiltak og planer for å måle, overvåke, håndtere, rapportere og sette kvantitative reduksjonsmål for metanutslipp fra alle virksomheter, inkludert lagring og transport.

Vi anbefaler selskaper å integrere relevante utfordringer og muligheter ved klimaendringer i sin forretningsledelse. Selskaper som er involvert i aktiviteter med store klimagassutslipp eller høy klimaintensitet, inkludert metanutslipp i forbindelse med utvinning, transport og bruk av naturgass, bør har en strategi som adresserer overgangen til et energisystem med lavere utslipp, og bør etablere et rammeverk som overvåker slike utslipp.

Vi oppfordrer selskapene til å rapportere åpent om relevante utslipp av klimagasser basert på internasjonalt anerkjente rapporteringsinitiativ. Det vil gjøre investorer i stand til å på en best mulig måte analysere klimarelatert risiko og muligheter. De supplerende retningslinjene til arbeidsgruppen for klimarelatert rapportering anbefaler selskaper i energisektoren å rapportere om utslipp i forbindelse med utvinning, transport og bruk av naturgass. Sammenligningsgrunnlag og mål, og måloppnåelse mot disse, bør kvantifiseres der det er relevant.

Våre forventninger om håndtering av klimaendringer

Kinder Morgans agenda

PUNKT FORSLAG LEDELSENS ANBEFALING STEMMEINTENSJON
Ledelsens forslag
PUNKT1.1FORSLAGStyrevalg av  Richard D. KinderLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.2FORSLAGStyrevalg av  Steven J. KeanLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.3FORSLAGStyrevalg av Kimberly A. DangLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.4FORSLAGStyrevalg av Ted A. GardnerLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.5FORSLAGStyrevalg av Anthony W. Hall, Jr.LEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.6FORSLAGStyrevalg av Gary L. HultquistLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.7FORSLAGStyrevalg av Ronald L. Kuehn, Jr.LEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.8FORSLAGStyrevalg av Deborah A. MacdonaldLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.9FORSLAGStyrevalg av Michael C. MorganLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.10FORSLAGStyrevalg av Arthur C. ReichsteerLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.11FORSLAGStyrevalg av Fayez SarofimLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.12FORSLAGStyrevalg av C. Park ShaperLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.13FORSLAGStyrevalg av William A. SmithLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.14FORSLAGStyrevalg av Joel V. StaffLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.15FORSLAGStyrevalg av Robert F. Vagt LEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT1.16FORSLAGStyrevalg av Perry M. WaughtalLEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT2FORSLAGRatifisere PricewaterhouseCoopers LLP som revisor LEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT3FORSLAGRådgivende stemme om lederavlønning LEDELSENS ANBEFALINGForSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT4FORSLAGRådgivende stemme om frekvens av “Say on Pay” LEDELSENS ANBEFALINGTre årSTEMMEINTENSJONTre år
Aksjonærforslag
PUNKT5FORSLAGRapport om håndtering av metanutslippLEDELSENS ANBEFALINGMotSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT6FORSLAGRapport om bærekraftLEDELSENS ANBEFALINGMotSTEMMEINTENSJONFor
PUNKT7FORSLAGVurdere påvirkning på porteføljen av policy for å nå 2-graders scenarioLEDELSENS ANBEFALINGMotSTEMMEINTENSJONFor