Støtte til aksjonærforslag om håndtering av metanutslipp i Kinder Morgan

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslaget om håndtering av metanutslipp, og alle andre forslag fremmet på generalforsamlingen til Kinder Morgan Inc 9. mai 2018.

8. mai 2018

Vår begrunnelse

Vi vil støtte aksjonærforslaget som ber Kinder Morgan Inc. om en separat rapport om deres retningslinjer, tiltak og planer for å måle, overvåke, håndtere, rapportere og sette kvantitative reduksjonsmål for metanutslipp fra alle virksomheter, inkludert lagring og transport.

Vi anbefaler selskaper å integrere relevante utfordringer og muligheter ved klimaendringer i sin forretningsledelse. Selskaper som er involvert i aktiviteter med store klimagassutslipp eller høy klimaintensitet, inkludert metanutslipp i forbindelse med utvinning, transport og bruk av naturgass, bør har en strategi som adresserer overgangen til et energisystem med lavere utslipp, og bør etablere et rammeverk som overvåker slike utslipp.

Vi oppfordrer selskapene til å rapportere åpent om relevante utslipp av klimagasser basert på internasjonalt anerkjente rapporteringsinitiativ. Det vil gjøre investorer i stand til å på en best mulig måte analysere klimarelatert risiko og muligheter. De supplerende retningslinjene til arbeidsgruppen for klimarelatert rapportering anbefaler selskaper i energisektoren å rapportere om utslipp i forbindelse med utvinning, transport og bruk av naturgass. Sammenligningsgrunnlag og mål, og måloppnåelse mot disse, bør kvantifiseres der det er relevant.

Våre forventninger om håndtering av klimaendringer