Støtte til aksjonærforslag om årlige valg av styremedlemmer i Kellogg Company

Norges Bank Investment Management vil stemme for aksjonærforslaget om årlige valg av styremedlemmer og alle andre forslag fremmet på generalforsamlingen til Kellogg Company 26. april 2019.

24. april 2019

Vår begrunnelse

For å holde styret til ansvar må aksjonærene være i stand til å delta i jevnlige valg av alle styremedlemmer. Vi foretrekker at det skjer på årlig basis. Vi støttet Kellogg Company sitt forsøk på å legge om valgordningen i 2014, og vi gjentar i år vår støtte til et styre med årlige valg av alle medlemmer. Vi ønsker å bruke denne muligheten til å fremme vårt syn på en viktig del av god selskapsstyring, og vi berømmer styret i Kellogg for å lytte til aksjonærenes syn på dette.

Stemmeretningslinjer