Støtte for individuelt valg av styremedlemmer i Boliden AB

Norges Bank Investment Management vil støtte alle gjenvalg til styret samt alle andre resolusjoner som fremmes for aksjonærgodkjennelse ved den årlige generalforsamlingen til Boliden AB 27. april 2018. Dette er i samsvar med ledelsens innstilling.

20. april 2018

Vår begrunnelse

For første gang vil styret i Boliden AB fremlegge styrevalgene som selvstendige resolusjoner for hver enkelt styrekandidat. Etter vårt syn vil individuell stemmetelling bidra til at styret i større grad står til ansvar overfor aksjonærene når det er mulig å uttrykke støtte til hvert enkelt styremedlem. Denne praksisen anerkjenner at institusjonelle investorer vanligvis stemmer ved utstedelse av fullmakt, basert på informasjonen tilgjengelig i forkant av generalforsamlingen.

Vi verdsetter styrets vilje til å eksponere seg selv mot en høyere grad av ansvarlighet, og dermed følge beste praksis for selskapsstyring.

Posisjonsnotat om individuell avstemning på styrekandidater

Boliden ABs agenda

PUNKT FORSLAG LEDELSENS ANBEFALING STEMMEINTENSJON
Ledelsens forslag
PUNKT1FORSLAGÅpne møtetLEDELSENS ANBEFALINGINGENSTEMMEINTENSJONINGEN
PUNKT2FORSLAGValg av møtelederLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT3FORSLAGForberede og godkjenne aksjonærlisteLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT4FORSLAGGodkjenne møteagendaLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT5FORSLAGUtnevne inspektører av møtereferatetLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT6FORSLAGAnerkjenne tilstrekkelig innkalling til møtetLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT7FORSLAGMotta årsregnskap og revisjonsrapportLEDELSENS ANBEFALINGINGENSTEMMEINTENSJONINGEN
PUNKT8FORSLAGMotta rapport om styrets og styrekomitéenes arbeidLEDELSENS ANBEFALINGINGENSTEMMEINTENSJONINGEN
PUNKT9FORSLAGMotta administrerende direktørs rapportLEDELSENS ANBEFALINGINGENSTEMMEINTENSJONINGEN
PUNKT10FORSLAGMotta revisors redegjørelse for arbeid i 2017LEDELSENS ANBEFALINGINGENSTEMMEINTENSJONINGEN
PUNKT11FORSLAGGodkjenne årsregnskapLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT12FORSLAGGodkjenne utbytte på 8.25 SEK per aksjeLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT13FORSLAGGodkjenne ansvarsfrihet for styret og administrerende direktørLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT14FORSLAGFastsette antall styremedlemmer (7) og varamedlemmer (0) samt fastsette antall revisorer (1)LEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT15FORSLAGGodkjenne styrets og styrekomitéenes godtgjørelseLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT16aFORSLAGGjenvalg av Marie Berglund som styremedlemLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT16bFORSLAGGjenvalg av Tom Erixon som styremedlemLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT16cFORSLAGGjenvalg av Michael G:son Löw som styremedlemLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT16dFORSLAGGjenvalg av Elisabeth Nilsson som styremedlemLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT16eFORSLAGGjenvalg av Pia Rudengren som styremedlemLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT16fFORSLAGGjenvalg av Anders Ullberg som styremedlemLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT16gFORSLAGGjenvalg av Pekka Vauramo som styremedlemLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT16hFORSLAGGjenvalg av Anders Ullberg some styrelederLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT17FORSLAGGodkjenne godtgjørelse av revisorLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT18FORSLAGRatifisere Deloitte som revisorLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT19FORSLAGGodkjenne rammeverk for avlønning og andre ansettelsesbetingelser for ledelsenLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT20FORSLAGGjenvalg av Jan Andersson (leder), Lars Erik Forsgardh, Ola Peter Gjessing, Anders Oscarsson and Anders Ullberg som medlemmer av nominasjonskomitéenLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT21FORSLAGGodkjenne vedteksendringer vedrørende aksjesplittLEDELSENS ANBEFALINGFORSTEMMEINTENSJONFOR
PUNKT22FORSLAGSpørsmål fra salenLEDELSENS ANBEFALINGINGENSTEMMEINTENSJONINGEN
PUNKT23FORSLAGAvslutte møtetLEDELSENS ANBEFALINGINGENSTEMMEINTENSJONINGEN

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with any other shareholders. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings and holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.