Støtte for individuelt valg av styremedlemmer i Boliden AB

Norges Bank Investment Management vil støtte alle gjenvalg til styret samt alle andre resolusjoner som fremmes for aksjonærgodkjennelse ved den årlige generalforsamlingen til Boliden AB 27. april 2018. Dette er i samsvar med ledelsens innstilling.

20. april 2018

Vår begrunnelse

For første gang vil styret i Boliden AB fremlegge styrevalgene som selvstendige resolusjoner for hver enkelt styrekandidat. Etter vårt syn vil individuell stemmetelling bidra til at styret i større grad står til ansvar overfor aksjonærene når det er mulig å uttrykke støtte til hvert enkelt styremedlem. Denne praksisen anerkjenner at institusjonelle investorer vanligvis stemmer ved utstedelse av fullmakt, basert på informasjonen tilgjengelig i forkant av generalforsamlingen.

Vi verdsetter styrets vilje til å eksponere seg selv mot en høyere grad av ansvarlighet, og dermed følge beste praksis for selskapsstyring.

Posisjonsnotat om individuell avstemning på styrekandidater