Støtte for individuelt valg av styremedlemmer i Boliden AB

Norges Bank Investment Management vil støtte alle gjenvalg til styret samt alle andre resolusjoner som fremmes for aksjonærgodkjennelse ved den årlige generalforsamlingen til Boliden AB 27. april 2018. Dette er i samsvar med ledelsens innstilling.

20. april 2018

Vår begrunnelse

For første gang vil styret i Boliden AB fremlegge styrevalgene som selvstendige resolusjoner for hver enkelt styrekandidat. Etter vårt syn vil individuell stemmetelling bidra til at styret i større grad står til ansvar overfor aksjonærene når det er mulig å uttrykke støtte til hvert enkelt styremedlem. Denne praksisen anerkjenner at institusjonelle investorer vanligvis stemmer ved utstedelse av fullmakt, basert på informasjonen tilgjengelig i forkant av generalforsamlingen.

Vi verdsetter styrets vilje til å eksponere seg selv mot en høyere grad av ansvarlighet, og dermed følge beste praksis for selskapsstyring.

Posisjonsnotat om individuell avstemning på styrekandidater

Boliden ABs agenda

PUNKTFORSLAGLEDELSENS ANBEFALINGSTEMMEINTENSJON
Ledelsens forslag
1Åpne møtetINGENINGEN
2Valg av møtelederFORFOR
3Forberede og godkjenne aksjonærlisteFORFOR
4Godkjenne møteagendaFORFOR
5Utnevne inspektører av møtereferatetFORFOR
6Anerkjenne tilstrekkelig innkalling til møtetFORFOR
7Motta årsregnskap og revisjonsrapportINGENINGEN
8Motta rapport om styrets og styrekomitéenes arbeidINGENINGEN
9Motta administrerende direktørs rapportINGENINGEN
10Motta revisors redegjørelse for arbeid i 2017INGENINGEN
11Godkjenne årsregnskapFORFOR
12Godkjenne utbytte på 8.25 SEK per aksjeFORFOR
13Godkjenne ansvarsfrihet for styret og administrerende direktørFORFOR
14Fastsette antall styremedlemmer (7) og varamedlemmer (0) samt fastsette antall revisorer (1)FORFOR
15Godkjenne styrets og styrekomitéenes godtgjørelseFORFOR
16aGjenvalg av Marie Berglund som styremedlemFORFOR
16bGjenvalg av Tom Erixon som styremedlemFORFOR
16cGjenvalg av Michael G:son Löw som styremedlemFORFOR
16dGjenvalg av Elisabeth Nilsson som styremedlemFORFOR
16eGjenvalg av Pia Rudengren som styremedlemFORFOR
16fGjenvalg av Anders Ullberg som styremedlemFORFOR
16gGjenvalg av Pekka Vauramo som styremedlemFORFOR
16hGjenvalg av Anders Ullberg some styrelederFORFOR
17Godkjenne godtgjørelse av revisorFORFOR
18Ratifisere Deloitte som revisorFORFOR
19Godkjenne rammeverk for avlønning og andre ansettelsesbetingelser for ledelsenFORFOR
20Gjenvalg av Jan Andersson (leder), Lars Erik Forsgardh, Ola Peter Gjessing, Anders Oscarsson and Anders Ullberg som medlemmer av nominasjonskomitéenFORFOR
21Godkjenne vedteksendringer vedrørende aksjesplittFORFOR
22Spørsmål fra salenINGENINGEN
23Avslutte møtetINGENINGEN

Important legal notice

Norges Bank Investment Management’s approach to responsible investing includes disclosing our voting decisions, in some cases in advance of the relevant meeting. This is only intended to provide information and is not solicitation or encouragement as to how others should vote. This disclosure is not investment research, advice or recommendation. Norges Bank Investment Management’s voting intention is an internal decision and has not been agreed with any other shareholders. Norges Bank Investment Management is not subject to any prohibition on dealing after the publication of this disclosure. Norges Bank Investment Management’s holdings and holdings available for voting from time to time may differ from those set out in lists of holdings as of year-end.