Til hovedinnhold

Transaksjoner med nærstående

20. mai 2020

  1. Transaksjoner med nærstående kan innebære interessekonflikter og utsette aksjonærer for mulig misbruk. Transaksjoner med nærstående bør skje på markedsmessige betingelser og være entydig fordelaktige for alle aksjonærer.
  2. Styret er ansvarlig for å håndtere iboende interessekonflikter i transaksjoner med nærstående for å sikre at aksjonærer behandles rettferdig. Uavhengige styremedlemmer bør godkjenne slike transaksjoner når de er av vesentlig størrelse. I tillegg bør de aksjonærene som ikke er i noen interessekonflikt, ha rett til å stemme over ekstraordinære transaksjoner.
  3. Styret er ansvarlig for å offentliggjøre opplysninger om transaksjoner med nærstående. Styret bør offentliggjøre hva som utgjør en vesentlig transaksjon, spesielt hvis vesentlighet ikke er definert i den aktuelle jurisdiksjonen, samt hva som gjør en transaksjon ekstraordinær herunder transaksjonens størrelse relativt til selskapets aktiva.

Posisjonsnotatet er kun tilgjengelig på engelsk.

Last ned posisjonsnotatet