Til hovedinnhold

Selskapers bærekraftrapportering

3. mars 2020

Styret bør sikre at selskapets rapportering omfatter finansielt relevant bærekraftinformasjon, og annen informasjon om vesentlige miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av selskapets virksomhet. Styret bør sørge for regelmessig rapportering av kvantitativ bærekraftinformasjon. Rapporteringen bør baseres på internasjonalt aksepterte rammeverk og standarder.

Last ned posisjonsnotatet (pdf - kun tilgjengelig på engelsk)