Til hovedinnhold

Deling av rollene som styreleder og administrerende direktør

26. oktober 2018

Styret bør kunne utøve objektivt skjønn og treffe avgjørelser med tilstrekkelig uavhengighet fra administrasjonen. Styret bør ledes av et uavhengig styremedlem. Rollene som styreleder og administrerende direktør bør ikke utøves av samme person.

Last ned posisjonsnotatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)