Bransjeekspertise i styret

26. oktober 2018

Styret bør samlet ha en grundig forståelse av bransjen selskapet opererer i. Flertallet av de uavhengige styremedlemmene bør ha grunnleggende bransjeinnsikt.

Styret bør ha tilstrekkelig bransjeekspertise for å kunne følge opp ledelsens gjennomføring av selskapets strategi. Minst to av de uavhengige medlemmene bør ha arbeidet i bransjen.

Styret bør sørge for en effektiv nominasjonsprosess som kan identifisere passende kandidater med bransjeekspertise. Styret bør forklare hvordan kandidatenes kvalifikasjoner er relevante for styrevervet.

Last ned posisjonsnotatet (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)