Til hovedinnhold

Aksjonærers rettigheter ved aksjeutstedelser

20. mai 2020

  1. Eksisterende aksjonærer bør ha rett til å godkjenne utstedelse av nye aksjer for å kunne vurdere viktige kapitalallokeringer motvirke utvanning av sine eierandeler uten forutgående samtykke. Styret bør fremlegge et forslag om aksjeutstedelse for avstemning blant aksjonærene, enten det dreier seg om en spesifikk utstedelse eller en emisjonsfullmakt.
  2. Aksjeutstedelser bør behandle alle aksjonærer likt. Eksisterende aksjonærer bør har rett til å delta forholdsmessig slik at de kan opprettholde sin stemmemessige andel og dra fordel av en eventuell rabatt. Utstedelser uten fortrinnsrett bør ikke overskride 10 prosent av den eksisterende aksjekapitalen.
  3. Godkjenningen av en emisjonsfullmakt bør skje i nær tid til den tenkte aksjeutstedelsen for å legge til rette for en velinformert stemmebeslutning. Emisjonsfullmakter bør ikke ha varighet lengre enn 15 måneder eller frem til neste ordinære generalforsamling.

Posisjonsnotatet er kun tilgjenglig på engelsk.

Last ned posisjonsnotatet