Industriinitiativer

Vi prioriterer utvalgte spørsmål på tvers av selskaper i porteføljen gjennom våre initiativer. Våre fokusområder vann, barns rettigheter og klimaendringer inngår i dette.

Vårt arbeid med industriinitiativer har hovedsakelig tre ulike innfallsvinkler. Vi ønsker å utvikle og forbedre informasjonsgrunnlaget for investorer, vi ønsker å støtte initiativer som kan hjelpe selskaper med å håndtere risiko og vi ønsker å bidra til bedre bransjepraksis. Disse initiativene er forbundet med det arbeidet vi gjør innen standardsetting og eierskapsutøvelse.

Eksempler på initiativer

Norges Bank Investment Management har tatt initiativ til et prosjekt for bedre data om vann og gruvedrift. Formålet med initiativet er å utvide og forbedre informasjonen om ikke-finansielle data for disse sektorene i en felles database. Slik informasjon er ikke lett tilgjengelig. Vi har derfor invitert gruveselskaper, industrieksperter og bransjeorganisasjoner innen gruvesektoren til å være med på å utvikle et slikt datagrunnlag.

Norges Bank Investment Management har signert Social and Labor Convergence Project, et initiativ fasilitert av Sustainable Apparel Coalition. Hensikten er å bedre sosiale og arbeidsmessige forhold innen klesbransjen. Initiativet vil jobbe for å utvikle en standard for hvordan selskaper vurderer sosiale og arbeidsmessige forhold i sine leverandørkjeder. Initiativet ønsker å bidra til at bransjen utvikler seg i en bærekraftig retning gjennom standardiserte prosesser, felles verktøy og mulig sertifisering i bedriftene og tilhørende leverandørkjeder.