Hopp til innhold

Eksterne mandater

Norges Bank Investment Management bruker eksterne forvaltere til å håndtere deler av fondets investeringer. Vi tildeler forvaltningsmandater til organisasjoner med spesialkompetanse innenfor klart definerte investeringsområder. Gjennom detaljerte og inngående analyser av spesifikke markeder og selskaper skal forvalterne søke å slå markedene de opererer i, og på denne måten skape meravkastning for fondet.

Vi tildeler eksterne aksjemandater i markeder og segmenter der det ikke er hensiktsmessig å bygge opp intern kompetanse. Mange av de eksterne mandatene er i markedssegmenter der vi mener det er et stort potensial for å skape meravkastning. Det gjelder særlig i små og mellomstore selskaper og i fremvoksende markeder.

Ved utgangen av 2016 var 336 milliarder kroner, eller 4,5 prosent av fondets midler, satt ut til eksterne forvaltere, mot 297 milliarder kroner ved inngangen til året. Totalt var 91 mandater forvaltet eksternt av 76 organisasjoner. Av disse var det 65 landspesifikke mandater for investeringer i fremvoksende markeder, 15 landspesifikke mandater for investeringer i mindre selskaper i utviklede markeder, 7 mandater for miljørelaterte investeringer og 4 rentemandater i fremvoksende markeder.