Hopp til innhold

Beholdningene

Fondet er investert i aksjer, rentepapirer og eiendom globalt.

søk i beholdningen

søk

eller bla igjennom etter aktivaklasse

aksjer rentepapirer eiendom industri rapporter

Rapporter

Total beholdning sortert etter land XLSX PDF
Total beholdning sortert etter industri XLSX PDF
full størrelse

Metode for assosiering med land

Aksjer

Selskaper assosieres med land i henhold til referanseindeksen fra FTSE. For selskaper som ikke er i referanseindeksen benyttes landet der selskapene er registrert og børsnotert, gitt at disse er like. For gjenstående verdipapirer gjøres en utvidet vurdering. Definisjonen av et land er en suveren stat som er medlem av FN, med unntak av Hong Kong og Taiwan. Metoden for assosiering ble oppdatert i 2014.

Rentepapirer

Selskaper assosieres med land i henhold til aksjebeholdningens klassifisering av land og selskaper, og ved å bruke enten utsteder, garantist eller moderselskap. For gjenstående selskaper bruker vi landet der selskapene er registrert og landrisiko. Definisjonen av et land er en suveren stat som er medlem av FN, med unntak av Hong Kong og Taiwan. Metoden for assosiering ble oppdatert i 2014.

Metode for assosiering med land

Aksjer

Selskaper assosieres med land i henhold til referanseindeksen fra FTSE. For selskaper som ikke er i referanseindeksen benyttes landet der selskapene er registrert og børsnotert, gitt at disse er like. For gjenstående verdipapirer gjøres en utvidet vurdering. Definisjonen av et land er en suveren stat som er medlem av FN, med unntak av Hong Kong og Taiwan. Metoden for assosiering ble oppdatert i 2014.

Rentepapirer

Selskaper assosieres med land i henhold til aksjebeholdningens klassifisering av land og selskaper, og ved å bruke enten utsteder, garantist eller moderselskap. For gjenstående selskaper bruker vi landet der selskapene er registrert og landrisiko. Definisjonen av et land er en suveren stat som er medlem av FN, med unntak av Hong Kong og Taiwan. Metoden for assosiering ble oppdatert i 2014.