Hopp til innhold

Diskusjonsnotater RSS nyhetsvarsling

Diskusjonsnotater inneholder analyser som kan danne grunnlag for Norges Bank Investment Managements investeringsstrategi og rådgivning til eieren av fondet. Organisasjonen deler ikke nødvendigvis alle synspunkter som uttrykkes i diskusjonsnotatene. Notatene er skrevet av ansatte, og baserer seg på vår forskning og erfaring som en stor, langsiktig fondsforvalter.