Hopp til innhold

Åpenhet

Vi forvalter fondet for fellesskapet, for oss som bor i Norge i dag og våre etterkommere. For å kunne utføre vår oppgave er vi avhengige av tillit hos det norske folk. Vi skal være en profesjonell, åpen og ansvarlig forvalter. Likevel finnes det temaer vi ikke kan eller skal snakke om. Enten fordi det er spørsmål det er naturlig at andre svarer for, eller fordi det er markedssensitiv informasjon. Utover disse begrensningene er det vårt mål at det norske folk og andre interessenter skal finne all den informasjonen de ønsker om fondet og investeringene.

PRESSEKONTAKTER

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef

Telefon: 24 07 32 76 / mobil: 92 60 17 56
E-post: [email protected]
Pressebilde

Aleksander Lee Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 24 07 33 55 / mobil: 41 57 97 25
E-post: [email protected]
Pressebilde

Kommunikasjonsavdelingen: [email protected]

Spørsmål om enkeltinvesteringer eller vurderinger av fremtidig markedsutvikling kan være markedssensitivt. Dette er derfor noe Norges Bank Investment Management generelt ikke kan svare på.

Marthe Skaar

Marthe Skaar
Presseansvarlig

Telefon: 24 07 35 61 / mobil: 92 61 76 63 
E-post: [email protected]
Pressebilde

 

Line Aaltvedt
Kommunikasjonsansvarlig, Eiendom

Mobil: 94 85 46 56
E-post: [email protected]
Pressebilde

Kalender

  • 27

    apr

    2018

    Resultater for første kvartal 2018

    Resultatene til Statens pensjonsfond utland for første kvartal 2018 blir presentert for pressen og publisert på www.nbim.no

Kalender

Publikasjon

Eiendomsinvesteringer 2017

Fondets investeringer i unotert eiendom ga en avkastning på 7,5 prosent i 2017.


Gå til publikasjonen

Publikasjon

Avkastning og risiko 2017

Denne publikasjonen gir en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Dokumentet foreligger kun på engelsk.


Gå til publikasjonen

Årsrapport

Resultater 2017

Statens pensjonsfond utland fikk i 2017 en avkastning på 13,7 prosent, tilsvarende 1 028 milliarder kroner. 

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 19,4 prosent, mens de unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 7,5 prosent. Avkastningen på renteinvesteringene var 3,3 prosent. 


Fondets resultater i 2017

Rapport

Ansvarlig forvaltning 2017

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter fondets mål om høyest mulig avkastning med et moderat risikonivå. Les om vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i 2017.


Gå til rapporten