Hopp til innhold

Åpenhet

Vi forvalter fondet for fellesskapet, for oss som bor i Norge i dag og våre etterkommere. For å kunne utføre vår oppgave er vi avhengige av tillit hos det norske folk. Vi skal være en profesjonell, åpen og ansvarlig forvalter. Likevel finnes det temaer vi ikke kan eller skal snakke om. Enten fordi det er spørsmål det er naturlig at andre svarer for, eller fordi det er markedssensitiv informasjon. Utover disse begrensningene er det vårt mål at det norske folk og andre interessenter skal finne all den informasjonen de ønsker om fondet og investeringene.

PRESSEKONTAKTER

Thomas Sevang
Kommunikasjonssjef

Telefon: 24 07 32 76 / mobil: 92 60 17 56
E-post: [email protected]
Pressebilde

Aleksander Lee Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 24 07 33 55 / mobil: 41 57 97 25
E-post: [email protected]
Pressebilde

Kommunikasjonsavdelingen: [email protected]

Spørsmål om enkeltinvesteringer eller vurderinger av fremtidig markedsutvikling kan være markedssensitivt. Dette er derfor noe Norges Bank Investment Management generelt ikke kan svare på.

Marthe Skaar

Marthe Skaar
Presseansvarlig

Telefon: 24 07 35 61 / mobil: 92 61 76 63 
E-post: [email protected]
Pressebilde

 

Line Aaltvedt
Kommunikasjonsrådgiver, Eiendom

Mobil: 94 85 46 56
E-post: [email protected]
Pressebilde

Pressekonferanse 2. kv.

22. august 2017

Trond Grande, nestleder i Norges Bank Investment Management, og Egil Matsen, visesentralbanksjef i Norges Bank, presenterte kvartalsrapport for Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2017.

Kalender

 • 27

  okt

  2017

  Tidspunkt:

  Resultater for tredje kvartal 2017

  Resultatene til Statens pensjonsfond utland for tredje kvartal 2017 blir presentert for pressen og publisert på www.nbim.no

kalender

Siste rapport

2. kv. 2017

 

Resultater

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,6 prosent, eller 202 milliarder kroner i andre kvartal 2017.

 


Fondets resultater i 2. kv. 2017

årsrapport

Resultater 2016

Statens pensjonsfond utland fikk i 2016 en avkastning på 6,9 prosent, tilsvarende 447 milliarder kroner. 

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 4,3 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 0,8 prosent.


Fondets resultater i 2016

Publikasjon

Ansvarlig forvaltning 2016

Vår oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Ansvarlig forvaltning støtter opp under fondets formål om høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå. Les om vår ansvarlige forvaltningsvirksomhet i 2016.


Gå til publikasjonen

Publikasjon

Eiendomsinvesteringer 2016

Fondets investeringer i unotert eiendom ga en avkastning på 1,7 prosent i 2016.


Gå til publikasjonen

Publikasjon

Avkastning og risiko 2016

Denne publikasjonen gir en bred og samlet oversikt over fondets avkastning og risiko, i hovedsak for aksje- og renteinvesteringene. Publikasjonen inneholder tidligere publiserte tallstørrelser, samt noen nye. Dokumentet foreligger kun på engelsk.


Gå til publikasjonen