Hopp til innhold

Åpenhet

Vi forvalter fondet for fellesskapet, for oss som bor i Norge i dag og våre etterkommere. For å kunne utføre vår oppgave er vi avhengige av tillit hos det norske folk. Vi skal være en profesjonell, åpen og ansvarlig forvalter. Likevel finnes det temaer vi ikke kan eller skal snakke om. Enten fordi det er spørsmål det er naturlig at andre svarer for, eller fordi det er markedssensitiv informasjon. Utover disse begrensningene er det vårt mål at det norske folk og andre interessenter skal finne all den informasjonen de ønsker om fondet og investeringene.

For journalister

Thomas Sevang

Kommunikasjonssjef

Telefon: 24 07 32 76

Mobil: 92 60 17 56

Epost: [email protected]

Pressebilde

Aleksander Lee Olsen

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 24 07 33 55

Mobil: 41 57 97 25

Epost: [email protected]

Pressebilde

Line Aaltvedt

Kommunikasjonsrådgiver - Eiendom

Telefon: 24 07 35 59

Mobil: 94 85 46 56

Epost: [email protected]

Pressebilde

 Kommunikasjonsavdelingen:
 Epost: [email protected]
     
    
   

Spørsmål om enkeltinvesteringer eller vurderinger av fremtidig markedsutvikling kan være markedssensitivt. Dette er derfor noe Norges Bank Investment Management generelt ikke kan svare på.

Pressebilder

Kalender

 • 28

  okt

  2016

  Kvartalsrapport 3. kv. 2016

  Kvartalsrapporten for tredje kvartal 2016 blir publisert på www.nbim.no.

  14:00

Kvartalsrapport

2. kv. 2016

 

Resultater

Statens pensjonsfond utland fikk i andre kvartal 2016 en avkastning på 1,3 prosent, tilsvarende 94 milliarder kroner.

 

Fondets resultater i 2. kv. 2016

Rapporter

Fondets
resultater i 2015

Statens pensjonsfond utland fikk i 2015 en avkastning på 2,7 prosent, tilsvarende 334 milliarder kroner.

Alle rapporter

Rapport for 2015

Eiendoms-investeringer

Investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 10,8 prosent i 2015.

Gå til rapporten
Les rapporten om ansvarligforvaltningsvirksomhet

Rapporter

Ansvarlig
forvaltning 
i 2015

Vårt arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet er en integrert del av investeringsprosessen. Vi vil med denne rapporten gi en oversikt over de mange områdene vi arbeider med.

Alle rapporter

Rapporter

Avkastning og risiko i 2015

Vi forvalter fondet på vegne av Finansdepartementet innenfor et definert mandat. Mandatet representerer eierens investeringsstrategi og risikopreferanser. Denne rapporten gir innsikt i fondets avkastnings- og risikokarakteristika.

Alle rapporter