Hopp til innhold

Investeringene

Norges Bank Investment Management skal utnytte fondets to særtrekk, dets langsiktige perspektiv og betydelige størrelse, for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner.

Oljefondets investeringsstrategi

60%

Aksjer

35%

Rente-
papirer

5%

Eiendom

Målet er å ha investeringer i mange ulike land, selskaper og eiendeler for å  sikre høyest mulig avkastning til moderat risiko, slik det er fastsatt fra Finansdepartementet. Vi kan ikke gjøre investeringer i Norge.

Investeringsstrategien

Oljefondets største aksjeinvesteringer


Nestle 

.CH

apple 

.US

ROCHE HOLDING

 

.ch

NOVARTIS 

.CH

ALPHABET

.US

MICROSOFT CORP

.US

Aksjeforvaltningen

En film om

Fondets
eiendoms-
investeringer

Målet er å bygge en global, men konsentrert eiendomsportefølje. Strategien er å investere i et begrenset antall storbyer i sentrale markeder.

Eiendomsinvesteringene

Fondets Første eiendomsinvesteringer
i

USA

ble gjennomført i 2013

Eiendomsinvesteringene tilsvarte 2,7 prosent av fondet ved utgangen av 2. kvartal 2015. Andelen skal økes til inntil 5 prosent av fondets verdi. Investeringene vil hovedsaklig gjennomføres i velutviklede markeder og innenfor segmentene kontorbygg og butikklokaler.

Eiendomsforvaltningen