Hopp til innhold

Investeringene

Norges Bank Investment Management skal utnytte fondets to særtrekk, dets langsiktige perspektiv og betydelige størrelse, for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner.

Oljefondets investeringsstrategi

60%

Aksjer

35%

Rente-
papirer

5%

Eiendom

Målet er å ha investeringer i mange ulike land, selskaper og eiendeler for å  sikre høyest mulig avkastning til moderat risiko, slik det er fastsatt fra Finansdepartementet. Vi kan ikke gjøre investeringer i Norge.

Investeringsstrategien

Oljefondets største aksjeinvesteringer


Nestle 

.CH

apple 

.US

Novartis

.CH

Roche holding

 

.ch

Royal Dutch shell 

.UK

hsbc holdings

.Uk

Black rock 

.US

microsoft 

.US

google 

.US

sanofi 

.fr

 

Aksjeforvaltningen

Eiendomsinvesteringene

Fondets Første eiendomsinvesteringer
i

USA

ble gjennomført i 2013

Eiendomsinvesteringene tilsvarte 2,7 prosent av fondet ved utgangen av 2. kvartal 2015. Andelen skal økes til inntil 5 prosent av fondets verdi. Investeringene vil hovedsaklig gjennomføres i velutviklede markeder og innenfor segmentene kontorbygg og butikklokaler.

Eiendomsforvaltningen