Hopp til innhold

Investeringene

Norges Bank Investment Management skal utnytte fondets to særtrekk, dets langsiktige perspektiv og betydelige størrelse, for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner.

Oljefondets investeringsstrategi

60%

Aksjer

35%

Rente-
papirer

5%

Eiendom

Målet er å ha investeringer i mange ulike land, selskaper og eiendeler for å  sikre høyest mulig avkastning til moderat risiko, slik det er fastsatt fra Finansdepartementet. Vi kan ikke gjøre investeringer i Norge.

Investeringsstrategien

Oljefondets største aksjeinvesteringer

Nestle 

.CH

Royal Dutch Shell 

.UK

Novartis 

.CH

Apple 

.UsRoche Holding 

.ch

Aksjeforvaltningen

Eiendomsinvesteringene

Fondets Første eiendomsinvesteringer
i

USA

ble gjennomført i 2013

Eiendomsinvesteringene tilsvarte 1 prosent av fondet ved utgangen av 2013. Andelen skal økes til inntil 5 prosent av fondets verdi. Investeringene vil hovedsaklig gjennomføres i velutviklede markeder og innenfor segmentene kontorbygg og butikklokaler.

Eiendomsforvaltningen