Hopp til innhold

OLJEFONDETS MARKEDSVERDI

nok

Vi ivaretar og utvikler finansielle
verdier for fremtidige generasjoner

Siste rapport

Resultater i

tredje kvartal

- Etter to kvartaler med solid avkastning opplevde vi et kvartal med tilnærmet nullavkastning, sier CEO Yngve Slyngstad.

Oljefondet fikk i tredje kvartal 2014 en avkastning på 0,1 prosent, tilsvarende 15 milliarder kroner.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Vi investerer i over 8000 selskaper i 82 land

Historien

Det norske folk eier oljefondet

Historien om Oljefondet

Oljefondet er globalt

45%

Europa35%

Nord-
Amerika

 

16,5%

Asia og  
Oseania

3,5%

Resten av  
verden   

Investeringene

Oljefondets investeringsstrategi

60%

Aksjer

35%

REnte-

papirer

5%

Eiendom

Investeringsstrategien

Ansvarlige investeringer

Satsningsområder

  • likebehandling av aksjonærer
  • aksjonærenes rett til innflytelse og styrets ansvar overfor aksjonærene
  • velfungerende, legitime og effektive markeder
  • barns rettigheter
  • klimaendringer
  • vannforvaltning
Strategiske satsningsområder

Fondets avkastning

5,7%

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 5,7 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av 2013. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 3,6 prosent. Avkastning målt i dollar er 6,7 prosent.

Avkastningen