Hopp til innhold

OLJEFONDETS MARKEDSVERDI

nok

Vi ivaretar og utvikler finansielle
verdier for fremtidige generasjoner

Vi investerer i over 9000 selskaper i 82 land

Historien

Det norske folk eier oljefondet

Historien om Oljefondet

Oljefondet er globalt

45%

Europa35%

Nord-
Amerika

 

16,5%

Asia og  
Oseania

3,5%

Resten av  
verden   

Investeringene

Oljefondets investeringsstrategi

60%

Aksjer

35%

REnte-

papirer

5%

Eiendom

Investeringsstrategien

Ansvarlig     forvaltning

fokusområder

  • likebehandling av aksjonærer
  • aksjonærenes rett til innflytelse og styrets ansvar overfor aksjonærene
  • velfungerende, legitime og effektive markeder
  • barns rettigheter
  • klimaendringer
  • vannforvaltning
Vår ansvarlig forvaltningsvirksomhet

Rapport for 2014

Ansvarlig
forvaltning

Vårt arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet er en intergrert del av investeringsprosessen. Denne rapporten gir en oversikt over de mange områdene vi arbeider med.

Les rapporten om ansvarlig forvaltning

Fondets avkastning

5,7%

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 5,7 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av 2013. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 3,6 prosent. Avkastning målt i dollar er 6,7 prosent.

Avkastningen