Hopp til innhold

OLJEFONDETS MARKEDSVERDI

nok

Vi ivaretar og utvikler finansielle
verdier for fremtidige generasjoner

Film om Oljefondet

det norske folk eier oljefondet

Se vår film om historien, formålet og forvaltningen.

investeringer

Søk i beholdningen

Vi investerer i over 9000 selskaper og har investeringer knyttet til 75 land. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. desember 2014.

Oljefondet er globalt

39%

Europa39%

Nord-
Amerika

 

18%

Asia og  
Oseania

4%

Resten av  
verden   

Investeringene

Oljefondets investeringsstrategi

60%

Aksjer

35%

REnte-

papirer

5%

Eiendom

Investeringsstrategien

Ansvarlig     forvaltning

fokusområder

  • likebehandling av aksjonærer
  • aksjonærenes rett til innflytelse og styrets ansvar overfor aksjonærene
  • velfungerende, legitime og effektive markeder
  • barns rettigheter
  • klimaendringer
  • vannforvaltning
Vår ansvarlig forvaltningsvirksomhet

Rapport for 2014

Ansvarlig
forvaltning

Vårt arbeid med ansvarlig forvaltningsvirksomhet er en intergrert del av investeringsprosessen. Denne rapporten gir en oversikt over de mange områdene vi arbeider med.

Les rapporten om ansvarlig forvaltning

Fondets avkastning

5,8% 

Årlig avkastning

Fondet hadde en årlig avkastning på 5,8 prosent fra etableringen av Norges Bank Investment Management i 1998 og frem til utgangen av 2014, målt i fondets valutakurv. Etter fradrag for forvaltningskostnader og prisvekst var avkastningen 3,8 prosent. Avkastning målt i dollar er 6,3 prosent.

Avkastningen

Kvartalsrapport

3. kv.2015

 

Resultater

Statens pensjonsfond utland fikk i tredje kvartal 2015 en avkastning på -4,9 prosent, tilsvarende -273 milliarder kroner.

 

Fondets resultater i 3. kv. 2015